Cmentarz wojenny w Opatowcu 

Cmentarz położony jest po lewej stronie szosy Nowy Korczyn - Opatowiec na zapleczu budynku mieszczącego Nadzór Wodny w Opatowcu. Usytuowany na placu wygrodzonym siatką z metalową bramką i częściowo drewnianym płotem. Założony na planie zbliżonym do elipsy, wygrodzony fosą i wałem ziemnym. Na środku kopiec ze ściętym wierzchołkiem, na którym stał drewniany krzyż o wys. ok. 3,5 m. Cmentarz porośnięty trawą. Pochowano tu 501 żołnierzy armii austrowęgierskiej i 336 rosyjskiej, w tym ekshumowanych i przeniesionych w 1937 r. z cmentarzy w Charbinowicach i Czarkowach.

Zobacz więcej >>>

Czarkowy - cmentarz wojenny 

Cmentarz leży za wsią, wśród pól, na wzniesieniu przy „Drodze J. Piłsudskiego” prowadzącej do Winiar. Ma kształt trójkąta prostokątnego o powierzchni około 0,05 hektara. Ogrodzony został żeliwnym ogrodzeniem. Na wprost wejścia znajduje się pomnik o wysokości około 12 m. Ma kształt kamiennej czworobocznej kolumny zwieńczonej brązową rzeźbą orła w koronie gotującego się do lotu. Na pomniku widnieje z przodu napis: „ Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski.”, z boku od strony wschodniej: „W tem miejscu poległ w zwycięskiej walce bohaterski pluton Młota Fijałkowskiego 23.IX.1914”, z tyłu: „Powiat Pińczowski Bohaterskim Bojownikom o Wolność Ojczyzny 23.IX.1928”, z boku od strony zachodniej: „Kielce, Nowy Korczyn, Ostrowce, Szczytniki, Czarkowe, Opatowiec 6.VIII.1914 25.IX.1914” Przed pomnikiem znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. Wzdłuż wsch. ściany jest rząd 14 kamiennych płyt nagrobnych o wymiarach 75x150 cm, z wykutymi krzyżami i odznakami I Brygady Legionów Polskich „Za wierną służbę” oraz napisami: „Nieznany żołnierz I Brygady Leg. Pol. Poległ 15 maja 1915 r.”.

Zobacz więcej >>>

Cmentarz wojenny w Uciskowie

W odległości ok.5 km od Nowego Korczyna w kierunku Buska Zdroju po lewej stronie drogi znajduje się jeden z największych cmentarzy z okresu I wojny światowej w tym regionie. Cmentarz jest widoczny z daleka w postaci kępy wysokich drzew graniczących z sosnowym laskiem. Został założony na planie prostokąta o zaokrąglonym tylnym boku i zajmuje około 1 h. powierzchni. Otoczony jest wałem ziemnym o wysokości ok. 1.5 m. Wejście na cmentarz znajduje się od strony drogi, prowadzi przez drewnianą bramkę wejściową przy której jest umieszczona tablica informacyjna. Na wprost wejścia znajduje się wysoki kopiec ziemny zwieńczony metalowym krzyżem z żelaznych rur, na którym znajduje się blaszany orzełek wojskowy z wyrytym napisem „1918-1939 Poległym za Polskę”.

Zobacz więcej >>>

Cmentarz nr 260 Zabawa

Cmentarz zaprojektowany został na planie foremnego sześcioboku przez Johanna Watzala i położony jest tuż obok cmentarza parafialnego w Zabawie. Ogrodzony jest betonowymi słupami o sfazowanych krawędziach, połączonymi balustradami o zygzakowatym przekroju. Wejście na cmentarz wykonane z dwuskrzydłowych żelaznych wrót z metalowych rur, wypełnione skośną kratą. Pomnik centralny wbudowany w południowe ogrodzenie, zwieńczony pierwotnie drewnianym krzyżem z półkolistym daszkiem, obecnie kamienną rzeźbą odpoczywającego orła z rozpostartymi skrzydłami na dwustopniowej ośmiobocznej podstawie i niewielkim metalowym krzyżem. Poniżej umieszczona została tablica inskrypcyjna z napisem : "Polegli na polu chwały".

Zobacz więcej >>>

Cmentarz nr 260 Zabawa

Cmentarz zaprojektowany został na planie foremnego sześcioboku przez Johanna Watzala i położony jest tuż obok cmentarza parafialnego w Zabawie. Ogrodzony jest betonowymi słupami o sfazowanych krawędziach, połączonymi balustradami o zygzakowatym przekroju. Wejście na cmentarz wykonane z dwuskrzydłowych żelaznych wrót z metalowych rur, wypełnione skośną kratą. Pomnik centralny wbudowany w południowe ogrodzenie, zwieńczony pierwotnie drewnianym krzyżem z półkolistym daszkiem, obecnie kamienną rzeźbą odpoczywającego orła z rozpostartymi skrzydłami na dwustopniowej ośmiobocznej podstawie i niewielkim metalowym krzyżem. Poniżej umieszczona została tablica inskrypcyjna z napisem : "Polegli na polu chwały".

Zobacz więcej >>>

Cmentarz nr 167 Ryglice

Cmentarz położony jest na południowy zachód od rynku w Ryglicach, w niedalekim sąsiedztwie cmentarza parafialnego. Założony został na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Ogrodzony jest kamiennym murem, który dostosowany jest do nachylenia terenu. Wejście na cmentarz prowadzi przez bramę w formie łuku z ciosów kamiennych, zamkniętą drewnianymi dwuskrzydłowymi wrotami zwieńczonymi u góry krzyżykiem.

Zobacz więcej >>>

 Cmentarz nr 183 Siemiechów

Zaprojektowany przez Heinricha Scholza cmentarz pierwotnie założony został na planie prostokąta z prostopadłościennymi wcięciami obu narożników od strony północnej. Ogrodzony był betonowymi słupkami połączonymi balustradą z żelaznych rur. Wejście na cmentarz znajdowało się od strony południowej i wykonane było z dwuskrzydłowej żelaznej bramy. Na wprost niego znajdował się pomnik centralny wykonany w formie otwartej kaplicy, nawiązującej kształtem do rzymskich ołtarzy. Wewnątrz kaplicy w kwadratowej płycinie umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą św. Jerzego walczącego ze smokiem autorstwa rzeźbiarza, kierownika artystycznego VI Okręgu Cmentarnego Tarnów - Heinricha Scholza 

Zobacz więcej >>

 

Cmentarz nr 134 Siedliska

Położony na zboczu góry cmentarz  został zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego i stanowi kwaterę wojenną na cmentarzu parafialnym w Siedliskach. Założony na planie wydłużonego prostokąta o kierunku północ-południe, ogrodzony został kamiennymi słupkami połączonymi ze sobą żelaznymi sztachetami. Pomnik centralny to prosty betonowy krzyż umieszczony na stopniu i wysokim prostopadłościennym cokole.  Mogiły w układzie rzędowym, rozmieszczone symetrycznie względem osi wejścia. Wejście główne na cmentarz usytuowane przy drodze Bobowa- Zborowice ujęte zostało kamiennymi słupami z żelaznymi, dwuskrzydłowymi wrotami.  Od wejścia do jednoskrzydłowej żelaznej furtki cmentarnej prowadzi nas alejka o długości 25 m. ze stopniami i pięcioma podestami. W 4 grobach zbiorowych i 42 pojedynczych pochowanych jest 52 żołnierzy austro-węgierskich poległych w okresie od października 1914 r. do maja 1915 r. 

 

Zobacz więcej >>

 

Zbiorcza lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach w Galicji Zachodniej

W linku poniżej została umieszczona lista pochowanych żołnierzy na cmentarzach opisanych na tej stronie. Źródłem były przeważnie materiały z Archiwum Narodowego w Krakowie jaki i notatki własne.  

- Kliknij by zobaczyć lis