:: Twierdze :: Twierdza Kraków

Nowe zdjęcia - Fort nr: 47a "Węgrzce".
Zobacz więcej »
Nowe zdjęcia - Fort nr: 9 "Krowodrza".
Zobacz więcej »
Koszary piechoty ul.Modrzewiowa.
Koszary piechoty zostały wybudowane w 1895 roku, od roku 1918 do 1939 w koszarach imienia Króla Władysława Jagiełły stacjonowała jednostka 3p.s.p (jedn.bat.). Od roku 1945 koszary dostały się w ręce 6 D.P.D LWP. W latach 90-tych koszary zostały przekształcone na zakład społecznej służby zdrowia, zapewniający mieszkańcom województwa krakowskiego opiekę szpitalną w zakresie rehabilitacji leczniczej, zwłaszcza chorym z uszkodzonym narządem ruchu. Obiekt w ostatnich latach został odnowiony.
Zobacz więcej »
Nowe zdjęcia - Fort nr: 39 "Olszanica".
Zobacz więcej »
Tradytor broni maszynowej przy szańcu IS-III-2
Pomiędzy Chełmem a Olszanicą w skarpie pradoliny Rudawy znajduje się tradytor broni maszynowej, którego zadaniem było bronić jedynego suchego wówczas przejścia wśród rozlewisk Rudawy. Wejście do niego ma wygląd małego betonowego bunkra i było zamykane prawdopodobnie stalowymi drzwiami. W głąb ciągnie się długi szereg schodów, które po chwili zakręcają ( w tym miejscu po prawej stronie jest dość spore okno-strzelnica, z którego widać doskonale cały trakt wschodni) prowadząc nas do niżej położonego pomieszczenia z głęboką strzelnicą z której rozciągał się widok na zachodni trakt.
Zobacz więcej »
Relikty fotru 4 Błonia-Cichy Kącik.
FS 4, szaniec wybudowany w latach 1850-55 w Cichym Kąciku o narysie siedmiobocznym, przebudowany został gruntownie na fort piechoty około 1910 roku (poprzez wbudowanie betonowego schronu i przekształcenie obwałowań). Jednak w 1934 roku został wysadzony w powietrze i częściowo rozebrany. Jedynym z nielicznych ocalałych fragmentów fortu jest blok koszarowy, w którym obecnie urządzono dzikie wysypisko śmieci (wśród nich znajduje się wiele odpadów pochodzących z pobliskiego serwisu samochodowego).
Zobacz więcej »
Fort 44 Tonie "Syberia".
Fort 44 "Tonie" zwany również fortem "Syberyjskim" jest obiektem o wielkich wartościach zabytkowych jako jedyne dzieło obronne tego typu stosunkowo dobrze zachowane, stanowi również dużą wartość historyczną z wyjątkowym epizodem z okresu II wojny światowej. Obiekt ten położony jest na północ od Krakowa, na wzgórzu dominującym nad dawną wsią Tonie. Z uwagi na bliskość granicy zaboru rosyjskiego, takie połóżenie miało istotne znaczenie. Pozwalało bowiem na pokrycie ogniem artylerii dolinę Prądnika, obronę traktu olkuskiego, ale także na wspomaganie ogniem pobliskich fortów takich jak: 43 "Pasternik", 45 "Zielonki". A w okresie rozbudowy i modernizacji fortu w latach 1883-1908 umożliwiło to zwiększenie siły ognia arytleryjskiego w kierunku wschodnim.
Zobacz więcej »