:: II wojna światowa :: Kompleks Riese (Olbrzym)

:: O kompleksie
Na dwa lata przed zakończeniem II wojny światowej w północno - zachodnim rejonie Gór Sowich zaczęły się zakrojone na wielką skalę prace budowlane. Rozpoczęto budowę kompleksów które miały składać się z obiektów naziemnych jak również z rozległych podziemnych systemów tuneli i pomieszczeń o nieznanym dotąd przeznaczeniu.
Osobno budowano rozległy system podziemych korytarzy i pomieszczeń pod położonym w Górach Wałbrzyskich zamkiem Książ. Siłę roboczą stanowili więźniowie obozu koncentracyjnego Gross - Rosen w Rogoźnicy. W 1944 roku budowla ta otrzymała kryptonim Olbrzym (Oberbauleitung Riese). Tunele drążono metodą górniczą - wiercąc otwory w skale a następnie rozsadzając je materiałami wybuchowymi. Oprócz tego prowadzono prace na powierzchni, rozbudowywano infrastrukturę drogową, łączność itd., jednak do końca wojny nie udało się ukończyć tego kompleksu. Z braku dokumentacji nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie było przeznaczenie tego kompleksu, choć najbardziej prawdopodobne wydają się hipotezy mówiące o podziemnej fabryce.Jest również możliwe że koncepcja była zmieniana w trakcie budowy. Rozległym podziemnym kompleksom nadano nazwy: Włodarz. Rzeczka, Osówka, Sokolec - Gontowa, Soboń, Jurgowice Górne - Jawornik.
Kliknij na czerwoną gwiazdkę by zobaczyć informacje o kompleksie.


:: Kompleks "Włodarz"

Kompleks o najbardziej rozbudowanej podziemnej części, który wybudowano w masywie góry Włodarz. Prowadzą do niego trzy wejścia od strony północno - wschodniej i jedno od północnej. Około 50m od każdego wejścia wykuto komory pod wartownię. Wszystkie sztolnie prowadzą do systemu wyrobisk chodnikowych, które tworzą sieć tuneli z czterech sztolni poprzecznych, odchodzących prostopadle od sztolni wejściowych. Całkowita długość podziemnych korytarzy wynosi 3,1 km. Na powierzchnię wyprowadzono szyb wentylacyjny o wysokości 40m.

:: Kompleks "Rzeczka"

Kompleks jest położony na wschodnim zboczu Góry Ostrej. Do podziemnej części obiektu prowadzą trzy sztolnie, przypominające w rzucie literę E. Przy północnej sztolni znajduje się prawie całkiem ukończona wartownia, w której to obecnie znajdują się pamiątki i dokumenty związane z prawie ze wszystkimi obiektami kompleksu Olbrzym. Sztolnie wejściowe połączone są biegnącymi prostopadle do nich dwoma wyrobiskami komorowymi - halami o wysokości od 6 do 8 metrów. Tylko część tuneli zyskała obudowę żelbetową. Całkowita ich długość wynosi około 500 m.

:: Kompleks "Osówka"

Ponad kilometr na północny wschód od miejscowości Kolce znajduję się następny podziemny kompleks - Osówka. Jest to ostatni z udostępniony dla ruchu turystycznego kompleksów i jednocześnie drugi co do wielkości wzniesiony w Górach Sowich. Do wnętrza prowadziły dwie sztolnie, położona na wschód od nich kolejna, trzecia (zawalona) pełniła prawdopodobnie funkcję sztolni odwadniającej. Łączna długość wyrobisk tego kompleksu wynosi około 1,7 km.