:: Cmentarze wojenne :: Pozostałe cmentarze z I wojny światowej

:: Cmentarz garnizonowy w Nysie

Nysa w przeszłości posiadała ogromny garnizon. Na terenie Twierdzy Nyskiej kilkakrotnie były organizowane obozy jenieckie. Zmarłych żołnierzy i jeńców dawnych wojen chowano z należytym szacunkiem. Jednym z przykładów może być Nyski cmentarz garnizonowy, przy dzisiejszej ul. Krasickiego, powstał z całą pewnością przed rokiem 1864, a więc przed wojną prusko-duńską, gdyż pochowano na nim kilku Duńczyków zmarłych w niewoli. Ponieważ cmentarz jest zdewastowany trudno ustalić w którym miejscu dokładnie spoczywają. Po wojnie prusko - austriackiej na cmentarzu wzniesiono obelisk - bratnia mogiłę żołnierzy pruskich i austro-węgierskich poległych podczas kampanii roku 1866. Cmentarz na obecną chwilę jest zdewastowany, połamane i pororzucane tabliczki nagrobne, otwarte i zasypane ziemią zmieszaną ze śmieciami piwniczki grobów, gdzieniegdzie jeszcze zachowały się groby, pomniki, krzyże. Brak jakiejkolwiek informacji na temat cmentarza i pochowanych na nim osób.

"ZUM ANDENKEN AN DIE HIER RUHENDEN 51 PREUSSISCHEN UND
11 ÖSTERREICHISCH UNGARISCHEN KRIEGER AUS DEM FELDZUGE 1866"

"KU PAMIĘCIU TUTAJ SPOCZYWAJĄCYCH 51 PRUSKICH I
11 AUSTRO-WĘGIERSKICH WOJOWNIKÓW Z KAMPANII 1866 ROKU."

POCHOWANO TUTAJ *

- CAROLA LAUB GEB.WINTER ◊ GEB.D.10 MARZ 1848 † GEST.D.20 JUNI 1887
- HERBERT LAUB ◊ GEB.D.9 JULI 1879 † GEST.D.13 JUNI 1887
- KARL GROS GARNISONVERWALLUNG DIREKTOR RECHNUNGSRAT ◊ D.5.12.1853 † D.2.5.1921 R.I.P.

Źródło :

T.Zdanowicz

:: Cmentarz wojenny w Pińczowie

Kriegerfriedhof Pińczów.
Begraben: 497 Krieger der Russischen Armee
9 Krieger der Deutschen Armee
432 Krieger der Österreichisch - Ungarischen Armee,
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz położony jest w Pińczowie przy ul. Grodziskowej i sąsiaduje bezpośrednio z cmentarzem parafialnym. Powstał on na przełomie lat 1917- 1918 i jest jednym z największych cmentarzy I wojennych na terenie województwa Kieleckiego. Obiekt wybudowano na stoku wzgórza na planie zbliżonym do trapezu. Otoczony jest kamiennym murem a wejście do niego prowadzi przez metalową bramkę na skrzydłach której umieszczono dwie wykute daty 1914 i 1915. Na końcu cmentarza znajduję się kaplica wybudowana z ciosów kamiennych na planie prostokąta (4,8 m x 4,8 m), która to w okresie międzywojennym została przekształcona na kaplicę – mauzoleum, wyposażoną w krzyż i ołtarz. Po lewej i prawe stronie znajdują się wmurowane kamienne tablice jedna z napisem „Nieznanemu Żołnierzowi. Pińczów 20 IX 1925” druga zaś upamiętnia członków Pińczowskiego Hufca „Szarych Szeregów” zamordowanych w 1943 r. przez Niemców. Na cmentarzu pochowanych jest 497 żołnierzy armii rosyjskiej, 432 armii austro-węgierskiej i 9 niemieckiej, w tym ekshumowani w 1937 roku żołnierze z cmentarzów wojennych w Kijach oraz Skowronnie Górnym. Znajduje się tu także 6 pochówków późniejszych oraz mogiła i pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej w formie półokrągłej ściany z łamanego piaskowca, na betonowej podstawie, z pięcioramienną gwiazdą i tablicą.

POCHOWANO TUTAJ *

- 9 żołnierzy.
- 497 żołnierzy.
- 432 żołnierzy.
:: Legenda

◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.

Narodowość :

- Polska (PL)

- Austria (AT)

- Rosja (RU)

- Niemcy (D)

 N - Nieznana narodowość.

POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.