:: II wojna światowa

Stanowisko ogniowe 21 baterii przeciwlotniczej
Dodano | 23 lutego 2019
Aby zwiększyć obronę Półwyspu Helskiego w roku 1932 opracowany został plan budowlano – konstrukcyjny w Szefostwie Fortyfijacji Wybrzeża Morskiego ktrórego autorem był por.inż.W.Otocki. W tym samym roku powstały trzy baterie przeciwlotnicze o numerach 21,22 i 23. Wchodziły one w skład 2 Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Rejonu Umocnionego Hel dowodzonego w 1939 roku przez kpt.mar.Mariana Bolesława Wojcieszka.......
Zobacz więcej »
Batalionowy Rejon Umocniony nr 2 - Hel
Dodano | 16 lutego 2019
Rejon umocniony tworzyły lekkie fortyfikacje zbudowane z prefabrykatów żelbetowych : główne i zapasowe stanowiska dowodzenia dowódców batalionu, kompanii i plutonów, punkty obserwacyjne, batalionowe punkty medyczne, punkty amunicyjne, schrony dla żołnierzy, stanowiska ogniowe dla czołgów, dział samobieżnych, dział polowych i przeciwlotniczych..........
Zobacz więcej »
Nowe zdjęcia kompleksu Rzeczka
Dodano | 23 stycznia 2019
Zobacz więcej »
Nowe zdjęcia kompleksu Włodarz
Dodano | 22 stycznia 2019
Zobacz więcej »
Nowe zdjęcia kompleksu Osówka
Dodano | 20 stycznia 2019
Zobacz więcej »
Stanowisko B1 (Anton) baterii Schleswig Holstein
Zobacz więcej »
Wieża kierowania ogniem baterii Schleswig-Holstein
Dodano | 21 lutego 2018
Nieopodal baterii Schleswig-Holstein znajduje się 9 kondygnacyjna betonowa wieża która została wybudowana w czasie II wojny światowej przez Niemców. Zamierzono w niej umieścić stanowisko dowodzenia ogniem oraz dalmierza, dla których przygotowano obrotową kopułę. W latach 80-tych w wyniku wybuchu spowodowanego przez nieznanego sprawcę kopuła została zrzucona odrzucona i przepadła bezpowrotnie.
Zobacz więcej »
Fortyfikacje Półwyspu Helskiego
Dodano | 09 września 2016
Półwysep Helski ma długość 32 km i jest najbardziej wysuniętą częścią Polski. Ze względu na swoje położenie odegrał w historii szczególną rolę. Chronił Zatokę Gdańską i ujście Wisły. Zamysł wykorzystania półwyspu jako naturalnej osłony Zatoki Gdańskiej sięga czasów nowożytnych, gdy król Władysław IV...
Zobacz więcej »
Kl Auschwitz-Birkenau
Dodano | 16 październik 2013
Zobacz więcej zdjęć »
Placówka Fort
Dodano | 31 stycznia 2012
Obiekt nazwany dzisiaj placówką "Fort" został wybudowany w 1911 roku w środku fortyfikacji pruskich broniących Zatoki Gdańskiej i pełnił rolę stanowiska dowodzenia punktami artyleryjskimi.
Zobacz więcej »
Kwatera Hitlera - Wilczy Szaniec
Dodano | 19 września 2011
Po przegranej bitwie o Anglię, Hitler rozpoczął przygotowania do wojny na wschodzie. Do ich prowadzenia potrzebny był blisko położony planowanego terenu działań wojennych jak i solidnie zabezpieczony przed bombardowaniami kompleks dowodzenia. Powstał on na terenach Prus Wschodnich, w dużym oddaleniu od ośrodków miejskich, zabezpieczony Gizyckim Rejonem Umocnionym. Wielką wadą tej lokalizacji był podmokły teren, który stwarzał problemy projektantom oraz jednostkom budowlanym oraz znacznie obniżał komfort życia osób zamieszkałych w kwaterach. Do prac budowlanych nad główną kwaterą Hitlera zwaną jako Anlage Nord, później przemianowaną na Wolfschanze (Wilczy Szaniec) przystąpiono prawdopodobnie wczesną jesienią 1940 roku. W niedługim czasie po rozpoczęciu budowy Wilczego Szańca, ruszyły kolejne prace budowlane nad kwaterami. Początkowo były to schrony dla dowództw poszczególnych rodzajów wojsk, a niedługo później dla dygnitarzy ze szczytu hitlerowskiej partii, których Hitler chciał mieć jak najbliżej siebie.
Zobacz więcej »
KL Plaszow
Dodano | 30 maj 2011
Władze niemieckie nie zadowolone z realizacji planu wysiedlenia przez Gminę Żydowską, wyznaczyły termin przeniesienia się wszystkich Żydów z getta do obozu w Płaszowie na sobotę 13 marca 1943 r. W ten sam dzień zarządzenie to podała Gmina Żydowska do wiadomości mieszkańcom, wywieszając je o godz. 11 na budynku Gminy Żydowskiej i na narożnym budynku ul.Węgierskiej i Józefińskiej. Według zarządzenia do godz.15 wszyscy mieszkańcy mieli opuścić getto i przejść do obozu w Płaszowie. O godz.15 otwarła się brama getta przy ul.Węgierskiej i pierwsze grupy ustawione w piątki, objuczone pakunkami i plecakami zaczęły opuszczać getto. Wielu Żydów ogarnął niczym nie uzasadniony optymizm i nadzieja, że pobyt w obozie będzie już ostatnią przystanią, i że te resztki, pozostałe przy życiu dotrwają tam do końca wojny. Po wyprowadzeniu z getta kolumny Żydów kroczyły uliami Limanowskiego i Wielicką, prócz esesmanów pochód był eskortowany przez fremdrölkische SS-Wachmannschaft, tzw."czarnych" z uwagi na kolor mundurów, jakie nosili. Byli to rosyjscy jeńcy wojenni, którzy za cenę uwolnienia z obozu jenieckiego zdeklarowali wierność Hitlerowi. Zachowanie tych ludzi było często gorsze niż samych Niemców. W getcie pozostali członkowie Judenratu, Ordnungsdienstu, dr.Michał Weichert, wszyscy z rodzinami, a także ok.50 rodzin. Dnia 13 marca 1943 roku o godz. 17 krakowskiego getto A (Ostateczny podział getta nastąpił 6 grudnia 1942 roku A zostało przeznaczone dla pracujących, getto B dla niepracujących) zostało opróżnione. Po tej godzinie patrolujący ulice getta strzelali do wszystkich spotykanych na ulicach. W asyście odemanów i kapusiów rewidowano domy i mieszkania, a także strychy i piwnice, strzelając do wszystkich których tam zastano.
Zobacz więcej »
Bateria nadbrzeżna Schleswig-Holstein
Dodano | 2 luty 2011
Obiekt ten położony jest na Półwyspie Helskim, przypomina pod wieloma względami znajdującą się w okolicach Świnoujścia baterię Goeben. Ze względu na warunki terenowe, w szczególności ograniczenie spowodowane niewielką szerokością Półwyspu Helskiego, umiejscowienie tworzących ją budowli jest bardziej zwarte. Centrum dowodzenia mieściło się w 9-kondygnacyjnej wieży kierowania ogniem, położonej kilka kilometrów na północ od dworca kolejowego, ok.100 m po lewej stronie drogi Hel-Jastarnia. Jej wysokość - 35 m, zapewniała obserwację celów morskich oddalonych ok. 50 km, przy dobrej widoczności. W dolnej części wieży mieściła się kotłownia i pomieszczenia generatorów. Na znajdujących się nad nim piętrze umieszczono stanowisko dowodzenia, a na środkowych kondygnacjach znajdowały się pomieszczenia socjalne i sanitarne. Na wyższych piętrach były pomieszczenia kierowania ogniem oraz łączności.
Zobacz więcej »