:: Archiwum :: Stare zdjęcia

Kraków lata 60-te

Zamki

Kolej

:: Józef Piłsudzki

Święto Kawalerii Polskiej w Krakowie - 1933 rok.Zdjęcia ze zbiorów prywatnych.