:: Archiwum :: Dokumenty

:: Paszport Austriacko-Wegierski.
Paszport wydany - ".. w imieniu Najjaśniejszego Franciszka Józefa I. króla Auftryi, Króla Czech i t. d., i Apoftolfkiego Króla Węgier....".

:: Karta pracy - Arbeitsbuch.

Osoby nie posiadające karty pracy nie mogły otrzymać kart żywnościowych ani również kart odzieżowych.

:: Legitymacja fabryczna - Werks-Ausweis.

:: Karta rozpoznawcza - Generalgouvernement Kennkarte.

:: List na korze brzozy.

List pisany do kochanej dziewczyny na korze brzozy, napisany zostal 10 lutego 1941 roku.

:: Dokumenty OPL - Kraków 1939 r.

Dokumenty związane z organizacją ludności miasta Krakowa pod względem obrony przeciwlotniczej.

:: Zaświadczenie o obywatelstwie polskim - 1929 r.

Zaświadczenie o obywatelstwie polskim wydane 24.X 1929 r. przez magistrat miasta Zdołbunowa..

:: Bilet tramwajowy - Kraków 1939 r.

Bilet na Miejską Kolej Elektryczną w Krakowie, rok prawdopodobnie 1939.

:: Dyplom Komisji Pożyczki Narodowej - 1933 r.

Dyplom Komitetu Obywatelskiego Komisji Pożyczki Narodowej, wydany 5 października 1933 r w Łucku przez Wojewódzki Pracowniczy Komitet Pożyczki Narodowej.

:: Bilet tygodniowy PKP - 1936 r.

:: Legitymacja pamiatkowa 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Polskich.

Legitymacja przyznana przy nadaniu pamištkowej odznaki 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Polskich dnia 6 X 1934 roku, podpisana przez Dowódcę pułku, pułkownika Filipkowskiego.

:: Karta wojskowa Legionów Polskich.

:: Karta służbowa Legionów Polskich.

Karta służbowa Legionów Polskich wydana 23 wrzeœnia 1916 roku, zawiadamiająca "...iż Pan ma się zaraz wstawić do tutejszej stacyji (Rajska, koszary Józefa Franciszka, I piętro, sala 58)...."

:: Tymczasowa legitymacja Legionów Polskich.Skany ze zbiorów prywatnych.